บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด"

บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายหินประดับ และเครื่องตกแต่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด


399 หมู่ที่ 3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 หมู่ที่ 3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

แผนที่บริษัท บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด

ได้แก่ 0675559000129
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาร์บอล คอมแพค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*