ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์


109 หมู่ที่ 4 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่

109 หมู่ที่ 4 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์

ได้แก่ 0703558000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรีย์สหสัมพันธ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*