ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น


132 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

132 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0703559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*