ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์


78 หมู่ที่ 6 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์ ตั้งอยู่ที่

78 หมู่ที่ 6 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์

ได้แก่ 0703559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาเสฎฐ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*