ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต  1999

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999


102 หมู่ที่ 9 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999 ตั้งอยู่ที่

102 หมู่ที่ 9 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999

ได้แก่ 0703559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคอนกรีต 1999:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*