ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการจัดการ เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนด์ไชส์มินิมาร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ


233/34 หมู่ที่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ ตั้งอยู่ที่

233/34 หมู่ที่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ

ได้แก่ 0703559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.มณีโชติ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*