ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน


14/22 ถนนเสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน ตั้งอยู่ที่

14/22 ถนนเสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน

ได้แก่ 0703559000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโยธิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*