ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ระบบเสียง ระบบภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี


160/71 หมู่ที่ 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี ตั้งอยู่ที่

160/71 หมู่ที่ 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี

ได้แก่ 0703559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*