ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์


19/2 หมู่ที่ 1 ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์ ตั้งอยู่ที่

19/2 หมู่ที่ 1 ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์

ได้แก่ 0703559000096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์พันธ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*