บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด"

บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายเหล็กเก่าใหม่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด


45/6 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/6 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด

ได้แก่ 0705558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็น รีไซเคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*