บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด"

บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด


89 หมู่ที่ 8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89 หมู่ที่ 8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170

แผนที่บริษัท บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0705558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิโคร เทค เพลทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*