บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด


4/6 หมู่ที่ 7 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/6 หมู่ที่ 7 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0705558000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิตติเมธีกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*