บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแผงวงจรอิเล็คทรอนิค และเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด


83/36 หมู่ที่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/36 หมู่ที่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0705558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มซีซี แมชชีน เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*