บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด"

บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนำ รับจำนำ ซึ่งสินค้าจำพวกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด


108 ถนนหนองกลางแตง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

108 ถนนหนองกลางแตง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด

ได้แก่ 0705558000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพี 41 กู๊ดยูส คาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*