บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด"

บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถยนต์อื่นทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด


2/2 หมู่ที่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/2 หมู่ที่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0705558000175
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัน บัส อินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*