บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด"

บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างชุบโลหะต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด


143 ถนนบ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด ตั้งอยู่ที่

143 ถนนบ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด

ได้แก่ 0705558000221
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*