บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด"

บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด


4/11 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/11 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0705558000248
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี บี การ์เด้น แลนด์ รีสอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*