บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด"

บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตามทวงหนี้ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด


158/6 หมู่ที่ 12 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด ตั้งอยู่ที่

158/6 หมู่ที่ 12 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด

ได้แก่ 0705559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมชาย เพอร์ซูท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*