บริษัท เกศปัญฑา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกศปัญฑา จำกัด"

บริษัท เกศปัญฑา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกศปัญฑา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกศปัญฑา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้างผลิตและจำหน่าย กล่องกระดาษ และไส้กล่องกระดาษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกศปัญฑา จำกัด


320 หมู่ที่ 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกศปัญฑา จำกัด ตั้งอยู่ที่

320 หมู่ที่ 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท เกศปัญฑา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกศปัญฑา จำกัด

ได้แก่ 0705559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกศปัญฑา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกศปัญฑา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*