บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งและปลีกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด


131 หมู่ที่ 8 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

131 หมู่ที่ 8 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0705559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*