บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด"

บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการปั๊มน้ำมันทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด


27/14 หมู่ที่ 5 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/14 หมู่ที่ 5 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด

ได้แก่ 0705559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์อำพร 4 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*