บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด"

บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดบู๊ธ ประมูลพื้นที่ เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด


145/621 หมู่ที่ 8 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

145/621 หมู่ที่ 8 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด

ได้แก่ 0705559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาสไทม์ กรุ๊ป 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*