บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด"

บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด


558 หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด ตั้งอยู่ที่

558 หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด

ได้แก่ 0705559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดียพ่อ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*