บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด"

บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนค้าขายในการจัดตั้งสถานีปั้มแก๊ส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด


192/2 หมู่ที่ 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

192/2 หมู่ที่ 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด

ได้แก่ 0705559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อูโก้ แก๊ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*