บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด"

บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ส่งออก แปรรูป ขายส่ง-ปลีก ให้บริการ ดัดแปลง ตกแต่งเกี่ยวกับมะพร้าวและสินค้าเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด


95/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด

ได้แก่ 0705559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยัง ไทย โคโคนัท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*