บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด"

บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


156/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

156/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0705559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย เอฟ แอนด์ บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*