บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอกบกิจการให้เช่าโครงการป้ายโฆษณา ผลิตและออกแบบ ทำป้ายจอและสื่อโฆษณาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด


208,210 ถนนแสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

208,210 ถนนแสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0705559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิชั่น แอดเวอร์ไทซิ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*