บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตขนมแปรรูป ขนมกรุบกรอบเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด


2/7 ถนนชลประทาน ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/7 ถนนชลประทาน ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0705559000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*