บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด"

บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรมที่พัก ภัตตาคาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด


555/5 หมู่ที่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/5 หมู่ที่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด

ได้แก่ 0705559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะรีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*