บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด"

บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรถเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด


93/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด

ได้แก่ 0705559000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ไพรเวท ไกด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*