บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนสอนขับรถ สำหรับรถตาม พรบ.รถยนต์ และรถตาม พรบ.การขนส่งทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด


116 หมู่ที่ 7 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

116 หมู่ที่ 7 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0705559000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ราชบุรี ไดร์ฟวิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*