บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด"

บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 590,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการลงทุนเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด


144 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

144 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

แผนที่บริษัท บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0705559000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กังวาล แคปปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*