บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผักสด ผลไม้สด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


95 หมู่ที่ 4 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 หมู่ที่ 4 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0705559000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศุภาพิชญ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*