บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเกาลัด เกาลัดอบแห้ง เกาลัดสด เกาลัดคั่ว ต้นเกาลัด เกาลัดแปรรูป เกาลัดบรรจุหีบห่อ หรืออื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด


99/24 หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/24 หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0705559000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิ่วซิ่ง ฟู่ ลี่ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*