ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย กาแฟสด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่


99/3 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

99/3 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่

ได้แก่ 0713558000092
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไอริณ คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*