ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99


28 หมู่ที่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99 ตั้งอยู่ที่

28 หมู่ที่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99

ได้แก่ 0713559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน การโยธา 99:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*