ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่ง เสื่อผ้าสำเร็ปรูป สตรี เด็ก ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า


974/131 หมู่ที่ 13 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า ตั้งอยู่ที่

974/131 หมู่ที่ 13 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า

ได้แก่ 0713559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน กุปต้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*