ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)


136 หมู่ที่ 2 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969) ตั้งอยู่ที่

136 หมู่ที่ 2 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969)

ได้แก่ 0713559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติญา ดีเวลลอปเม้นท์ (1969):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*