ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง และระบบไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น


8/8 หมู่ที่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่

8/8 หมู่ที่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น

ได้แก่ 0713559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*