ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์


974/44 หมู่ที่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์ ตั้งอยู่ที่

974/44 หมู่ที่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์

ได้แก่ 0713559000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะกาญจน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*