ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเดินสายโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น


9/3 หมู่ที่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น ตั้งอยู่ที่

9/3 หมู่ที่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น

ได้แก่ 0713559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.คอมมูนิเคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*