บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด"

บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด


99/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

แผนที่บริษัท บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0715558000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*