บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด"

บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการยามรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด


2/51 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/51 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด

ได้แก่ 0715558000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ้าคุณการ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*