บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ เครน รอกไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด


46 หมู่ที่ 3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

46 หมู่ที่ 3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0715558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็มเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*