บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด"

บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ปุ๋ย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด


78/1 ถนนตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/1 ถนนตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด

ได้แก่ 0715558000132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมเดิร์น เทค เคมีคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*