บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด"

บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกจิการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด


112/1 หมู่ที่ 3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด ตั้งอยู่ที่

112/1 หมู่ที่ 3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170

แผนที่บริษัท บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด

ได้แก่ 0715559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรพิพัฒ เพิ่มพูน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*