บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด"

บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแผ่นหลังคา และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด


449/9 หมู่ที่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

449/9 หมู่ที่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

แผนที่บริษัท บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด

ได้แก่ 0715559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮิปโป สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*