บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด"

บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด


32/7 หมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/7 หมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด

ได้แก่ 0715559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปภาวินธนโชติ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*