บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด"

บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด


1 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

แผนที่บริษัท บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0715559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิทธิพงษ์อนันต์ฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*