บริษัท ภูศาลา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูศาลา จำกัด"

บริษัท ภูศาลา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูศาลา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูศาลา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย น้ำดื่ม น้ำแร่ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูศาลา จำกัด


39 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูศาลา จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

แผนที่บริษัท บริษัท ภูศาลา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูศาลา จำกัด

ได้แก่ 0715559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูศาลา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูศาลา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*